Bc. Petr Joukl

Bc. Petr Joukl
Bc. Petr Joukl
Assistant Professor

Petr Joukl se více než 15 let zabývá řízením a podporou obchodu v různých společnostech finančního trhu. Působil v různých manažerských pozicích nejprve ve finanční skupině Wüstenrot a dále ve Finanční skupině České spořitelny, také u jednoho z největších distributorů finančních produktů na našem trhu. Měl na starosti převážně budování, řízení a podporu externího prodeje později také oblast vzdělávání. Usiloval o zavádění koučovací kultury a zřizoval pozice interních koučů.

Pod hlavičkou společností ZFP akademie a ZFP akadémia se v letech 2011 a 2012 jako místopředseda představenstev účastnil projektu tvorby holdingové struktury skupiny ZFP GROUP. V letech 2008 až 2010 v České spořitelně, se z pozice ředitele odboru podpory externích sítí účastnil projektu založení společnosti Partner České spořitelny, poskytující výhradní zprostředkovatelské služby. Po tuto společnost také se svým týmem navrhl a realizoval koncepci vzdělávání obchodníků a manažerů.  V letech 2005 až 2008 získal v pozici manažera externích sítí Penzijního fondu zkušenosti z prodeje firemních programů, seznámil se významnými společnostmi trhu, zprostředkování finančních produktů a přispěl k významnému růstu podílu na trhu.

Od roku 1997 do roku 2005 pracoval jako manažer prodeje ve společnosti Wüstenrot. Z pozice oblastního a regionálního manažera řídil obchodní zástupce stavební spořitelny. Z pozice obchodního ředitele životní pojišťovny budoval a řídil distribuční síť a jednotlivá regionální zastoupení.

Během své praxe prosadil projekty rozvoje informačních systémů za účelem zavedení řízení výkonu a inicioval vývoj specifického systému CRM pro MLM společnost. Podílel se na vzniku alternativního distribučního kanálu - internetového prodeje.  Ve spolupráci s poradenskými společnostmi se účastnil projektů tvorby střednědobých strategií společností a jejich jednotlivých útvarů.

Bakalářský titul získal na Universitě Jana Amose Komenského Praha v roce 2008 ve studijním programu „Specializace v pedagogice“ obor „Sociální a masová komunikace“.

V současnosti působí jako externí trenér měkkých dovedností, konzultant a kouč pro oblast komunikace, managementu, obchodu a vzdělávání.

Dále absolvoval široké spektrum manažerského odborného vzdělávání a specifický výcvik kouče. Sleduje nové trendy v oblasti efektivní komunikace, vzdělávání dospělých a týmové práce.

Jeho lektorským cílem je ukazovat účastníkům programů na konkrétních příkladech a interaktivní formou, jak využívat zákonitostí a funkčních metod a předávat jim své zkušenosti a znalosti v takové podobě, aby je mohli ihned aplikovat do své praxe.

Motto: „Pojďme se vzájemně od sebe něčemu naučit."

PŘIHLÁŠKA ke studiu

Interactive online: