close

Network with industry leaders, expand your circle, and unlock growth opportunities at our Graduation Networking Event! Save your spot now.

Bc. Petr Joukl

Bc. Petr Joukl
Bc. Petr Joukl
Assistant Professor

Petr Joukl se více než 15 let zabývá řízením a podporou obchodu v různých společnostech finančního trhu. Působil v různých manažerských pozicích nejprve ve finanční skupině Wüstenrot a dále ve Finanční skupině České spořitelny, také u jednoho z největších distributorů finančních produktů na našem trhu. Měl na starosti převážně budování, řízení a podporu externího prodeje později také oblast vzdělávání. Usiloval o zavádění koučovací kultury a zřizoval pozice interních koučů.

Pod hlavičkou společností ZFP akademie a ZFP akadémia se v letech 2011 a 2012 jako místopředseda představenstev účastnil projektu tvorby holdingové struktury skupiny ZFP GROUP. V letech 2008 až 2010 v České spořitelně, se z pozice ředitele odboru podpory externích sítí účastnil projektu založení společnosti Partner České spořitelny, poskytující výhradní zprostředkovatelské služby. Po tuto společnost také se svým týmem navrhl a realizoval koncepci vzdělávání obchodníků a manažerů.  V letech 2005 až 2008 získal v pozici manažera externích sítí Penzijního fondu zkušenosti z prodeje firemních programů, seznámil se významnými společnostmi trhu, zprostředkování finančních produktů a přispěl k významnému růstu podílu na trhu.

Od roku 1997 do roku 2005 pracoval jako manažer prodeje ve společnosti Wüstenrot. Z pozice oblastního a regionálního manažera řídil obchodní zástupce stavební spořitelny. Z pozice obchodního ředitele životní pojišťovny budoval a řídil distribuční síť a jednotlivá regionální zastoupení.

Během své praxe prosadil projekty rozvoje informačních systémů za účelem zavedení řízení výkonu a inicioval vývoj specifického systému CRM pro MLM společnost. Podílel se na vzniku alternativního distribučního kanálu - internetového prodeje.  Ve spolupráci s poradenskými společnostmi se účastnil projektů tvorby střednědobých strategií společností a jejich jednotlivých útvarů.

Bakalářský titul získal na Universitě Jana Amose Komenského Praha v roce 2008 ve studijním programu „Specializace v pedagogice“ obor „Sociální a masová komunikace“.

V současnosti působí jako externí trenér měkkých dovedností, konzultant a kouč pro oblast komunikace, managementu, obchodu a vzdělávání.

Dále absolvoval široké spektrum manažerského odborného vzdělávání a specifický výcvik kouče. Sleduje nové trendy v oblasti efektivní komunikace, vzdělávání dospělých a týmové práce.

Jeho lektorským cílem je ukazovat účastníkům programů na konkrétních příkladech a interaktivní formou, jak využívat zákonitostí a funkčních metod a předávat jim své zkušenosti a znalosti v takové podobě, aby je mohli ihned aplikovat do své praxe.

Motto: „Pojďme se vzájemně od sebe něčemu naučit."

PŘIHLÁŠKA ke studiu

Interactive online: