Ing. Katarína Procházková, PhD.

Ing. Katarína Procházková, PhD.
Katarina Prochazkova
Assistant Professor

Katarína Procházková pôsobí na Ekonomickej univerzite – Katedre manažmentu. V súčasnosti vyučuje predmety so zameraním na medzinárodné podnikanie a manažment medzinárodne činných podnikov ako aj predmety zamerané na leadership a rozvíjanie osobných a  interpersonálnych zručností. Titul PhD. získala v roku v roku 2009 a odvtedy sa venuje aktívne pedagogickej, výskumnej a publikačnej činnosti. V rokoch 2017-2018 participovala na prípade nového predmetu Leadership, ktorý bol úspešné zaradený do ponuky pre študentov. 

Je autorkou a spoluautorkou viacerých vysokoškolských skrípt a učebníc so zameraním na medzinárodné podnikanie, manažment a leadership. Aktívne publikuje v rámci výskumných úloh, na ktorých aktuálne participuje. V priebehu svojej kariéry bola vedúcou niekoľkých desiatok záverečných prác v slovenskom a anglickom jazyku. Miluje cestovanie, v rámci pracovných povinností navštívila univerzity v Chorvátsku, Portugalsku či Českej republike, kde aktívne prednášala. Od roku 2017 je na univerzite súčasťou projektu medzinárodnej spolupráce International Business Consulting Program, ktorý sa realizuje v partnerstve s La Crosse University Wisconsin. Na tejto univerzite v nadchádzajúcom roku 2023 absolvuje polročný pobyt v rámci Fulbright programu. 

Ako lektorka a prednášajúca podporuje otvorenú a férovú komunikáciu so študentami, konštruktívnu spätnú väzbu a interaktívnu výučbu. Vo výučbe uprednostňuje vzdelávanie založené na príkladoch, súčasných prípadových štúdiách a tímovej práci, ktorá vytvára priestor pre kreativitu, dizajnové a kritické myslenie a rozvíja komunikačné a prezentačné zručnosti. Jej zámerom v rámci vzdelávania je rozširovať poznanie, prehlbovať vedomosti, inšpirovať k akcii a pomáhať rozvíjať zručnosti dôležité pre pracovnú prax aj osobný život. 

Motto: „Všetko, čo si vieš predstaviť, je skutočné.“  - Pablo Picasso -

PŘIHLÁŠKA ke studiu

Interactive online: