Ing. Libuše Krátká

Ing. Libuše Krátká
Ing. Libuše Krátká
Assistant Professor

Libuše Krátká pracuje od roku 1992 na různých pozicích jako účetní. Během své praxe byla zaměstnána u tuzemských i zahraničních společností. Mezi ty významnější patří společnost Shell Czech Republic, a.s., kde působila v letech 1994 - 1996. Během následujících šesti let pracovala jako hlavní účetní v makléřské společnosti CA IB Securities a.s. (dříve IB Austria Securities, a.s.), kde byla zodpovědná za párování a rekonciliace závazků a pohledávek, účtování o dohadných položkách, rezervách, přípravu výkazů a asistenci controllingu vč. alokace nákladů na střediska.

V období 2002 - 2004 pracovala jako hlavní účetní v developerské společnosti EVROPA-SEN, s.r.o., kde kromě vedení týmu pěti účetních, spolupráce s auditory a dalších běžných účetních činností připravovala finanční výkazy a podílela se na vytváření rozpočtu a reportování mateřské společnosti. V dalších dvou letech vykonávala obdobné činnosti pro společnost Santander Consumer Finance a.s. (dříve CCB Leasing a.s.).

Před třemi lety byla zaměstnána u společnosti JOHNSON CONTROLS AUTOMOBILOVÉ SOUČÁSTKY, k. s.na pozici Účetní CFS (Central Finance Service). Hlavní náplní její práce byla rekonciliace účtů na podnikové úrovni, sledování nákladů a vnitřní zúčtování nákladů v rámci skupiny, spolupráce s auditory, a daňovým manažerem, jednání s finančním úřadem, příprava metodiky a vytváření účetních směrnic.

Nyní je zaměstnaná v Československé obchodní bance, a. s.na pozici Analytik procesů. Na této pozici je zodpovědná za koordinaci a řízení implementace postupů účtování majetku v systému SAP AA, prověřování správnosti účetních operací, dodržování postupů vč. řešení nestandardních stavů v rámci account managementu, účast na sestavení procesních map, spolupráce na tvorbě metodiky účtování majetku a tvorbě směrnic, spolupráce s odd. Daně a externím auditem, zajištění oblasti výkaznictví.

V letech 2005 - 2010 studovala na BANKOVNÍM INSTITUTU VŠ, nejprve bakalářský program v oboru Bankovní management a po složení zkoušky pokračovala v magisterském studiu obor Finance, které zakončila Státní závěrečnou zkouškou. V roce 2000 absolvovala školení Řízení nákladů a zisků zakončený zkouškou, po jejímž úspěšném složení získala Mezinárodní certifikát IES.

Jako lektor preferuje při výuce aktivní přístup ke studiu a samostatnost. Jejím lektorským cílem je naučit účastníky programů orientaci v zadané problematice.

Motto: „Chtěl bych - neznamená nic, chci - dělá divy“ - Alexandre Vinet -

PŘIHLÁŠKA ke studiu

Interactive online: