Ing. Martin Širůček, Ph.D.

Ing. Martin Širůček, Ph.D.
Ing. Martin Širůček, Ph.D.
Associate Professor

Martin Širůček působí na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně. Působí zde jako lektor se zaměřením na investice, kapitálový trh, inovační management, financování společností, osobní a rodinné finance.

V minulosti pracoval jako projektový manažer ve společnosti Grantika České spořitelny či Regionální poradenská agentura. V současné době působí rovněž jako člen akreditační komise EFPA Česká republika, garant jejich zkoušek odborné způsobilosti a člen zkušební komise.

Inženýrský titul získal v roce 2008 na Provozně ekonomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně, kde studoval Manažersko-ekonomický obor. Doktorský titul z financí potom získal v roce 2013. V průběhu doktorského studia, v roce 2012 působil na WIFO (Austrian Institute of Economic Research) ve Vídni.

Má zkušenosti s výukou i v zahraničí, kdy působil např. v Řecku (Athens University), Portugalsku (IP Santarém), Francii (Universitá de Nice) a v neposlední řadě i v USA (Texas Tech University, College of Human Science). V roce 2011 se zúčastnil finanční konference Money Show v San Franciscu.

Je autorem několika článků v odborném časopise Fond Shop, věnující se investicím, skladbě portfolia, některé články vyšly i v Lidových Novinách. V rámci své akademické kariéry publikoval množství vědeckých článků (Acta Universitatis Agriculturae et Silvicturuae Mandelianae Brunesis, Nová ekonomika, Trendy ekonomiky a managementu, Acta Karviniensia, Tools and Techniques for Economic Decision Analyst) či monografií. Jeho poslední knihou je Finanční matematika v praxi.

Při výuce preferuje maximální zapojení, aktivitu a kreativitu posluchačů, vzbuzující vzájemné kontroverze či další témata diskuze.

Jeho lektorským cílem je předat studentům nudné učebnicové texty zajímavou a interaktivní formou na praktických příkladech, tak aby si sami ověřili fungování teorie a teoretických pouček v praxi a reálném životě.

Motto: (vlastní)  "Až praxe ukáže, zda těžce naučená teorie funguje."

PŘIHLÁŠKA ke studiu

Interactive online: