Ing. Tomáš Jindra

Ing. Tomáš Jindra
Ing. Tomáš Jindra
Assistant Professor

Tomáš Jindra pracuje jako poradce v oblasti management consultingu. V současné době se zabývá procesním řízením v oblasti bankovního sektoru. Z pohledu praktického zaměření se věnuje implementaci procesního řízení, řízení reengineeringových projektů s využitím moderních procesních přístupů a technik jako je např. Six Sigma a Lean. 

V průběhu své kariéry se věnoval také poradenství v oblasti systémů řízení dle ISO norem: systém řízení bezpečnosti informací, poskytování IT služeb, řízení kvality, bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. Zároveň se stal auditorem výše zmíněných systémů řízení.

V roce 2005 získal titul inženýra na Provozně-ekonomické fakultě ČZU v Praze.

Jako lektor klade důraz na praktickou využitelnost probírané látky, tak aby předávání informací mělo pro účastníky studia přidanou hodnotu a nabyté znalosti mohli zužitkovat ve svém profesním životě.

Motto: “Dělat správné věci a dělat je správně."

PŘIHLÁŠKA ke studiu

Interactive online: