close

Poslední šance pro vaši účast na Online konferenci s tématem Fake News! Termín pro přihlášení je do 19. srpna 2022. Více informací.

Ing. Zdeněk Bednarčík, Ph.D., MBA

Ing. Zdeněk Bednarčík, Ph.D., MBA
Ing. Zdeněk Bednarčík, Ph.D., MBA
Lektor pro oblast marketingu

Zdeněk Bednarčík se v současné době zabývá poradenskými a konzultačními službami v oblasti marketingu a obchodu se zaměřením na tvorbu firemních strategií a zavádění marketingového řízení především ve sféře průmyslových podniků. Od roku 2015 je členem katedry řízení na PEF ČZU v Suchdole, kde vyučuje strategický management a marketingové řízení.

Do roku 2013 pracoval po dobu 9 let jako pedagogický pracovník na Slezské univerzitě v Opavě, Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné a Vysoké škole podnikání v Ostravě. Ve výuce využíval odborných znalostí a zkušeností z mnohaleté praktické manažerské činnosti v průmyslových a obchodních firmách.

Od roku 1994 působil ve firmě Jäkl Karviná jako člen vrcholového vedení ve funkci ředitele strategického marketingu, podílel se na rozvoji strategického marketingového řízení a zavádění systému řízení jakosti podle mezinárodních systémových standardů. Byl zároveň předsedou dozorčí rady exportní organizace Jäkl Impex.

Před rokem 1994 působil 5 let jako obchodní ředitel v průmyslových podnicích Tesla Havířov a KAVOZ Karviná.

Do roku 1989 pracoval na různých manažerských pozicích v podnicích ŽDB a OKD se zaměřením na výrobní a technickou činnost.

Inženýrský titul získal na VŠB v Ostravě v roce 1972. V průběhu praxe absolvoval postgraduální studium v oboru Ekonomika a řízení hutí, následně pak manažerské studium MBA na PIBS při VŠE v Praze. V průběhu pedagogické praxe na Slezské univerzitě absolvoval doktorské studium a získal titul PhD.

V průběhu své kariéry poskytoval přednášky na státních i soukromých školách v ČR, Polsku a na Slovensku, vyučoval rovněž v kurzech CIMA A a CIMA B v rámci České republiky. V současnosti také vyučuje na ČZU a VŠEM v Praze.

Je autorem řady článků v odborných publikacích, vydal několik Monografií a studijních opor se zaměřením na oblast managementu a marketingu.

V rámci České marketingové společnosti absolvoval certifikační řízení a získal titul marketingový manažer.

Jako lektor preferuje při výuce interaktivitu účastníků, aktivní přístup ke studiu i ochotu na sobě pracovat a vzdělávat se.

Jeho lektorským cílem je předávat studentům své zkušenosti a znalosti z manažerské praxe i odborné pedagogické činnosti v takové podobě, aby je mohli aplikovat do své praxe a získali orientaci v zadané problematice.

Motto: „Vše, co stojí za to, aby bylo vykonáno, stojí za to, aby bylo vykonáno dobře.” - Charles Dickens -

MBA

Vyberte si program studia


Studovat MBA

 

DBA

Vyberte si obor specializace DBA:

 

MSc

Vyberte si obor specializace MSc:

 

Ph.D.

Vyberte si obor specializace Ph.D.: