Ing. Zdeněk Bednarčík, Ph.D., MBA

Ing. Zdeněk Bednarčík, Ph.D., MBA
Ing. Zdeněk Bednarčík, Ph.D., MBA
Associate Professor

Zdeněk Bednarčík se v současné době zabývá poradenskými a konzultačními službami v oblasti marketingu a obchodu se zaměřením na tvorbu firemních strategií a zavádění marketingového řízení především ve sféře průmyslových podniků. Od roku 2015 je členem katedry řízení na PEF ČZU v Suchdole, kde vyučuje strategický management a marketingové řízení.

Do roku 2013 pracoval po dobu 9 let jako pedagogický pracovník na Slezské univerzitě v Opavě, Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné a Vysoké škole podnikání v Ostravě. Ve výuce využíval odborných znalostí a zkušeností z mnohaleté praktické manažerské činnosti v průmyslových a obchodních firmách.

Od roku 1994 působil ve firmě Jäkl Karviná jako člen vrcholového vedení ve funkci ředitele strategického marketingu, podílel se na rozvoji strategického marketingového řízení a zavádění systému řízení jakosti podle mezinárodních systémových standardů. Byl zároveň předsedou dozorčí rady exportní organizace Jäkl Impex.

Před rokem 1994 působil 5 let jako obchodní ředitel v průmyslových podnicích Tesla Havířov a KAVOZ Karviná.

Do roku 1989 pracoval na různých manažerských pozicích v podnicích ŽDB a OKD se zaměřením na výrobní a technickou činnost.

Inženýrský titul získal na VŠB v Ostravě v roce 1972. V průběhu praxe absolvoval postgraduální studium v oboru Ekonomika a řízení hutí, následně pak manažerské studium MBA na PIBS při VŠE v Praze. V průběhu pedagogické praxe na Slezské univerzitě absolvoval doktorské studium a získal titul PhD.

V průběhu své kariéry poskytoval přednášky na státních i soukromých školách v ČR, Polsku a na Slovensku, vyučoval rovněž v kurzech CIMA A a CIMA B v rámci České republiky. V současnosti také vyučuje na ČZU a VŠEM v Praze.

Je autorem řady článků v odborných publikacích, vydal několik Monografií a studijních opor se zaměřením na oblast managementu a marketingu.

V rámci České marketingové společnosti absolvoval certifikační řízení a získal titul marketingový manažer.

Jako lektor preferuje při výuce interaktivitu účastníků, aktivní přístup ke studiu i ochotu na sobě pracovat a vzdělávat se.

Jeho lektorským cílem je předávat studentům své zkušenosti a znalosti z manažerské praxe i odborné pedagogické činnosti v takové podobě, aby je mohli aplikovat do své praxe a získali orientaci v zadané problematice.

Motto: „Vše, co stojí za to, aby bylo vykonáno, stojí za to, aby bylo vykonáno dobře.” - Charles Dickens -

PŘIHLÁŠKA ke studiu

Interactive online: