Ing. Zita Pouzarová, Ph.D., MBA

Ing. Zita Pouzarová, Ph.D., MBA
Ing. Zita Pouzarová, Ph.D., MBA
Professor

Absolvovala Fakultu managementu na VŠE Praha v oboru Management podnikatelské sféry a veřejných služeb. V roce 2011 obhájila titul Ph.D. s disertační prací na téma „Kreativní účetnictví a účetní podvody jako porušování věrného a pravdivého obrazu účetnictví“. V roce 2017 ukončila studium MBA v programu Finanční management a účetnictví.

V praxi působí od roku 1997 jako daňový poradce, účetní, ekonomický poradce a též na pozici jednatele ve společnosti TAXART CZ s.r.o., která poskytuje daňové, účetní a ekonomické poradenství. Zde se také podílela na podnikatelských projektech v oblasti kapitálových transakcí s podnikem, tvorbě vnitřních směrnic a stanov účetních jednotek, dále na metodice transferových cen a na projektech výzkumu a vývoje v oblasti daňových odpočtů.

Specializuje se na aspekty vypovídací schopnosti účetních výkazů z pohledu věrného a poctivého obrazu účetnictví. Dále na kreativní metody účetnictví, účetní podvody včetně návrhu metod k detekci rizika  manipulace účetních výkazů včetně dopadů na finanční řízení obchodních korporací v podmínkách českých účetních předpisů a IFRS (US GAAP). Je autorem tuzemských i zahraničních publikací v těchto oblastech a tvůrcem modelu CFEBT pro detekci rizika účetních chyb a podvodů. Od roku 2005 působí jako odborný asistent na katedře účetnictví a financí Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, zde vyučuje předměty Mezinárodní účetní výkaznictví, Účetní auditing, Finanční účetnictví a Základy účetnictví.

Jejím lektorským cílem je propojení akademických znalostí s praxí tak, aby studenti mohli v maximální míře využít svou kreativitu v poznání jednotlivých aspektů a vazeb při řešení jednotlivých úkolů a problémů. Ke studentům přistupuje individuálně a z jejich strany preferuje aktivní přístup.

Motto: "Úspěch začíná v hlavě -  Jděte za svými sny a začněte myšlenkou!"

PŘIHLÁŠKA ke studiu

Interactive online: