Jan Píbil, PhD, MBA

Jan Píbil, PhD, MBA
Jan Píbil, PhD, MBA
Associate Professor

Jan Píbil je v současné době spolujednatelem společnosti ComSTAR spol. s r.o. a zastává pozici majitele a ředitele její divize Virtuální realitní kanceláře (VRK), která vznikala od roku 2002. 

V letech 1998 – 2001 studoval Českou zemědělskou universitu. Na této škole si pan Píbil uvědomil, že se jeho životní plán odchyluje od studijní náplně a školu nedokončil. Poté roku 2003 zahájil studium na Vysoké škole ekonomie a managementu a poté studoval na LIGS University program MBA, kterou úspěšně ukončil. V roce 2017 úspěšně zakončil i doktorské studium PhD na téže univerzitě.

Dále absolvoval široké spektrum manažerského odborného vzdělávání formou školení a sleduje nové trendy v podnikání a moderních technologiích.

Jako lektor preferuje při výuce maximální interaktivitu účastníků, kreativitu, aktivní přístup ke studiu, ochotu na sobě pracovat, vzdělávat se a nebát se vyjádřit vlastní názor. Jeho cílem je především vyškolit schopné manažery, předat studentům své zkušenosti a znalosti v takové podobě, aby je mohli ihned aplikovat do své praxe a aby získali ucelenou orientaci v dané problematice ne jen v teoretické rovině, ale i v praktické.

Motto:
„Neúspěch nás učí, že porážka se dá přežít. Neuspět není ostuda. Ostuda je bát se vstát a zkusit to znovu.” - Benjamin Barber -
„Život je otázkou priorit." - Jan Píbil -

PŘIHLÁŠKA ke studiu

Interactive online: