Mgr. Evžen Staněk

Mgr. Evžen Staněk
Mgr. Evžen Staněk
Assistant Professor

Evžen Staněk je v současnosti podnikatelem v oblasti marketingové komunikace a PR – poskytuje poradenské a konzultační služby. Zároveň spolupracuje s VŠFS v Praze zejména v oborech, týkajících se marketingové a multikulturální komunikace, mediálního projektování a plánování.

Vystudoval fakultu žurnalistiky Univerzity Karlovy a v letech 1985 až 1995 pracoval v centrálních denících na pozicích redaktora, komentátora a také jako vedoucí oddělení a rubriky. Po dva roky vykonával i práci reportéra v tehdy se rozvíjejícím zpravodajství TV NOVA.

V letech 1995 až 2003 pracoval pro společnost Český Telecom a.s., kde postupně zastával funkce tiskového mluvčího, manažera externích korporátních vztahů a vedoucího marketingové komunikace divize pro projekty s veřejnou správou.

V letech 2004 až 2005 byl ředitelem Národní marketingové agentury při Státním zemědělském intervenčním fondu. Zde vybudoval brand  národní značky KLASA, dodnes udělované kvalitním tuzemským potravinářským produktům. Zároveň se zabýval různými formami propagační podpory českých potravinářských společností a jejich produktů doma i v zahraničí.

Ze zajímavých projektů posledních let, kterými se zabýval, lze například jmenovat: Marketingová komunikace a PR projektu elektronického mýta v ČR (pro společnost Kapsch 2005 až 2007).

Restrukturalizace Agentury vojenských informací a služeb AVIS (2007 až 2008). Jednalo se o řízení a změnu koncepce a výroby centrální tiskové a propagační agentury ministerstva obrany.  S tím byla spojena i restrukturalizace tiskárenské výroby resortu.

Motto: “Vše, co stojí za to vykonat, by mělo být vykonáno dobře.” - Ch. Dickens -

PŘIHLÁŠKA ke studiu

Interactive online: