PhDr. Ing. Petr Mašín, Ph.D., DBA

PhDr. Ing. Petr Mašín, Ph.D., DBA
PhDr. Ing. Petr Mašín, Ph.D., DBA
Associate Professor

Petr Mašín se zabývá konzultační a poradenskou činností pro podnikovou sféru a státní správu. Do roku 2012 působil v TOP managementu středních a velkých nadnárodních firem, včetně holdingu, převážně na pozicích obchodního a marketingového ředitele. Vzhledem ke své původní profesi konstruktéra zastával i pozici technického ředitele a je autorem patentu a užitného vzoru. Je tvůrcem řady e-learningových kurzů pro Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, působil jako konzultant pro řízení projektů z Evropských strukturálních fondů pro Ministerstvo zemědělství ČR a je lektorem v rámci privátních podnikových projektů.

V roce 1988 se stal absolventem Českého vysokého učení technického – fakulty strojního inženýrství a po dalších letech absolvoval studium programu MBA na Vysoké škole ekonomie a managementu. V dalším studiu se věnoval psychologii a sociologii se zaměřením na řízení lidských zdrojů a získal titul doktora filozofie. V uplynulých letech se věnoval především tématu strategického managementu, které ukončil studiem v programu DBA. Disertační práci z oblasti výzkumu analytických nástrojů pro rozhodovací procesy obhájil v roce 2019 a získal titul Ph.D.  Nyní si svoje teoretické znalosti obohacuje dalším studiem problematiky řízení a ekonomiky podniku. V současné době se kromě práce poradce a konzultanta, věnuje i lektorské činnosti na vysokých školách (ČVUT, Vysoká škola obchodní a přípravě a přednáškám pro studijní programy MBA). Je jednatelem společnosti iQ Business, s.r.o., která se věnuje interim managementu, krizovému řízení firem a dalším aktivitám, které jsou spojeny s problematikou firemního managementu.

Dále se účastní vědeckých konferencí, kde vystupuje se svými příspěvky týkajícími se zejména témat řízení změn a rizik ve firmě. Je také autorem článků v odborných časopisech a tisku.

Jako lektor preferuje především interaktivní spolupráci se studenty, maximální kreativitu a učení se z modelových příkladů. Klade velký důraz na praktické zkušenosti, které ochotně předává svým studentům.

Motto:
„Nemusíte dělat nic, přežití není povinné…" - W. E. Deming -
„Nemůžete se učit navigaci uprostřed bouře…“ - T.A Harris -

PŘIHLÁŠKA ke studiu

Interactive online: