PhDr. Miroslav Sedlák, MBA

PhDr. Miroslav Sedlák, MBA
PhDr. Miroslav Sedlák, MBA
Professor

Miroslav Sedlák je vlastníkem a jednatelem společnosti Ethics4biz s.r.o. poskytující poradenské a konzultační služby v oblasti komunikace, vyjednávání, mediace, lobbingu. Od ledna do září 2012 působil jako ekonomický diplomat na generálním konzulátu SR v Los Angeles.

V roce 2011 pracoval jako generální sekretář Zväzu obchodu a cestovného ruchu SR. Zároveň vedl semináře z předmětu obchodní jednání v anglickém jazyce na Fakultě aplikovaných jazyků Ekonomické univerzity v Bratislavě.

Od února 2007 do léta 2008 pracoval jako ředitel pro institucionální vztahy pro střední a východní Evropu u společnosti GE Money. V této společnosti měl na starosti zajištění souladu aktivit společnosti na devíti trzích regionu v oblasti legislativních a regulatorních záležitostí. Spolu se svými kolegy vypracoval a posléze i implementoval systém včasného legislativního varování, aby firma mohla s předstihem reagovat na legislativní a politický vývoj v regionu. 

V letech 2003-2007 pracoval ve společnosti Provident Financial jako ředitel pro vnější vztahy pro Českou republiku a pro Slovensko s.r.o. Od základů vybudoval a posléze i vedl oddělení vnějších vztahů. Podařilo se mu zvrátit převažující vnímání firmy z vyloženě negativního v roce 2003 na vnímání společnosti jako respektovaného a nejsolidnějšího poskytovatele nebankovních hotovostních půjček v České republice. Zároveň se mu podařilo odvrátit hrozbu nadměrné regulace. V dané společnosti vykonával také funkci tiskového mluvčího.

V letech 1997 – 2003 působil jako ředitel corporate affairs ve společnosti Philip Morris Slovakia s.r.o. Od září 1999 do března 2002 vedl stejné oddělení ve společnosti Philip Morris Hungary. Od základů vybudoval a posléze i vedl oddělení corporate affairs na Slovensku. Zavedl standardy odpovědného marketingu tabákových výrobků, spolu s kolegy v regionu vypracoval a implementoval kampaně zaměřené proti kouření neplnoletých osob a za kompromisní řešení spolužití kuřáků a nekuřáků. V dané společnosti vykonával také funkci tiskového mluvčího.

V letech 1991-1996 působil v zahraniční službě jako diplomat na Stálé misi ČSFR, po rozpadu federace na Stálé misi SR, při OSN v New Yorku. Po návratu do SR v lednu 1996 do konce roku 1996 vykonával funkci zástupce ředitele odboru mezinárodních organizací na MZV SR v Bratislavě.

Po skončení vysokoškolských studií působil 13 let jako vysokoškolský pedagog na různých vysokých školách v SR. Věnoval se hlavně komunikaci, odborné komunikaci, textové lingvistice, metodice výuky cizích jazyků, psycholingvistice.

Magisterský titul získal na filozofické fakultě Univerzity P.J. Šafárika v Prešově v oboru anglická a ruská filologie. V roce 1982 získal titul PhDr. z metodiky vyučování cizích jazyků. V roce 2009 získal titul MBA na Masarykově institutu vyšších studií ČVUT Praha/Sheffield Hallam University V. Británie.

V průběhu své kariéry se věnoval hlavně komunikaci v její nejrůznějších aspektech, se zaměřením na odbornou komunikaci v cizích jazycích. Na Ekonomické univerzitě v Bratislavě byl garantem akreditace studijního programu mediace v anglickém jazyce pro magisterský stupeň studia. Do roku 1991 byl spoluautorem vysokoškolských učebnic anglického jazyka pro technické univerzity. V současnosti pracuje na učebnici anglického jazyka pro studenty doktorandského studia a pro studenty MBA.

Je akreditovaným trenére kurzů projektového řízení podle metodiky Prince2® aPrince2Agile®. Je certifikovaným projektovým manažérem Prince2® Practitioner, Prince2Agile® a P3O® Practitioner.

Jako lektor se zaměřuje na to, aby studenti pochopili podstatu problémů a jevů a aby následně byli schopni získané poznatky aktivně využívat a dále se zdokonalovat v daném oboru.

Motto: "Vše co děláš, dělej s maximálním nasazením svého rozumu i srdce a dělej to poctivě."

PŘIHLÁŠKA ke studiu

Interactive online: