PhDr. Peter Jan Kosmály, Ph.D.

PhDr. Peter Jan Kosmály, Ph.D.
PhDr. Peter Jan Kosmály, Ph.D.
Assistant Professor

Profesní portfolio Petra Jana Kosmályho zahrnuje univerzitní přednášky, doučování a konzultace, překlady a korektury, grafiku nebo tvorbu www stránek. Přednáší v oborech média a marketing, metodologie vědy a komunikace či sociologie; v konzultacích se zabývá marketingovými analýzami, strategiemi a kvalitou. V překladatelské a korektorské praxi využívá svých vědeckých i profesních znalosti k dosažení nejvyšší kvality.

Svou odbornou publikační činnost začal studí o formách a reprezentacích recenze z mediálně-antropologické perspektivy. Byl jedním z prvních, kdo popsal Nominalizaci ve slovenském jazyce. Ve své disertační práci analyzoval a katalogizoval recepční návody v mediální realitě. Své práce prezentoval na konferencích nebo publikoval ve vědeckých a odborných časopisech. Je autorem vzdělávacích textů o mediální komunikaci a základech vědeckého výzkumu.

Motto: „Naše životy nepatří jen nám. Od zrození po hrob jsou provázány s ostatními, předky i současníky. Každým zločinem a každou laskavostí, utváříme budoucnost.“

PŘIHLÁŠKA ke studiu

Interactive online: