Roman Lindauer, Dipl. Mgmt.

Roman Lindauer, Dipl. Mgmt.
Roman Lindauer, Dipl. Mgmt.
Expert

Roman Lindauer má za sebou více než 30 let práce pro mezinárodní firmy (British Airways, Johnson & Johnson, KPMG, Accenture, ABB). Svou kariéru započal v roce 1991 v oblasti finančního řízení a od roku 2003 se zabývá oblastí řízení rizik pomocí interních kontrol podle metodologie Sarbanes-Oxley (SOX404).

Studoval na VŠE, britské Open University Business School a absolvoval jednosemestrální kurz na George Washington University. V současné době externě vyučuje na na fakultě informací a statistiky Vysoké škole ekonomické  v Praze a pracuje jako specialista interních kontrol pro společnost SAP.  Je absolventem širokého spektra manažerského odborného vzdělání a stále sleduje nové trendy v oblasti compliance, interního auditu a strategického rozvoje firem. 

Jako lektor preferuje při výuce aktivní přístup studentů a ochotu vzdělávat se. 

Motto: „Úspěch je směsicí tvrdé práce a velkých snů.”

PŘIHLÁŠKA ke studiu

Interactive online: