close

Registrations for speaking at the Cybersecurity Challenges of the Future conference are now open. Register here

Roman Lindauer, Dipl. Mgmt.

Roman Lindauer, Dipl. Mgmt.
Roman Lindauer, Dipl. Mgmt.
Lektor pro oblast obchodní etiky a risk managementu

Roman Lindauer má za sebou více než 30 let práce pro mezinárodní firmy (British Airways, Johnson & Johnson, KPMG, Accenture, ABB). Svou kariéru započal v roce 1991 v oblasti finančního řízení a od roku 2003 se zabývá oblastí řízení rizik pomocí interních kontrol podle metodologie Sarbanes-Oxley (SOX404).

Studoval na VŠE, britské Open University Business School a absolvoval jednosemestrální kurz na George Washington University. V současné době externě vyučuje na na fakultě informací a statistiky Vysoké škole ekonomické  v Praze a pracuje jako specialista interních kontrol pro společnost SAP.  Je absolventem širokého spektra manažerského odborného vzdělání a stále sleduje nové trendy v oblasti compliance, interního auditu a strategického rozvoje firem. 

Jako lektor preferuje při výuce aktivní přístup studentů a ochotu vzdělávat se. 

Motto: „Úspěch je směsicí tvrdé práce a velkých snů.”

PŘIHLÁŠKA ke studiu

Interactive online: