Leon Vojtěch, MBA
Leon Vojtěch, MBA
Head of Project Manager, ABB s.r.o.

Celý program „Executive MBA Management“ byl pro mě velkým přínosem v rámci setkání se s lidmi z jiného oboru, než pracuji. Diskuze v rámci tutoriálů byla vždy přínosná a pocházela z praxe. V tom vidím největší přínos.

PŘIHLÁŠKA ke studiu

Interactive online: