LIGS Awards

Oceňujeme osobnosti

Cenami LIGS Awards oceňujeme osobnosti, které zásadně přispívají ke vzdělávání dospělých.

 

LIGS Awards 2016
LIGS Awards 2017
LIGS Awards 2018
LIGS Awards 20xx
LIGS Awards 20xx
LIGS Awards 20xx

LIGS Awards 2021

Čeští a Slovenští studenti si téměř jednomyslně zvolili jako vítězku lektorku pro oblast globálního marketingu, marketingové komunikace a managementu, Ing. Kamilu Tišlerovou.

Prvenství za anglickou sekci LIGS University získal, Dr. Grigory Sergeenko, lektor pro finanční, krizový a projektový management.

Seznamte se s držiteli LIGS Awards za rok 2021

 

číst více

 

LIGS Awards 2018

V rámci slavnostního zakončení studia v krásném prostředí Průhonického zámku proběhl již 9. ročník udělování prestižních cen LIGS Awards. Nově jsme se rozhodli udělit mezinárodní ocenění pro české a anglické programy. 

Za české a slovenské studijní programy se stal Lektorem roku Roman Lindauer, který je mezi studenty velmi oblíbený. Svědčí o tom i to, že cenu vyhrál již poněkolikáté. 

V anglických studijních programech s přehledem zvítězil doktor Minh Nguyen. Podívejte se na video, co vzkazuje svým studentům.

 

prohlédnout fotogalerii

 

LIGS Awards 2017

VIII. ročník slavnostního večera LIGS Awards, 31. 1. 2018, Clarion Congress Hotel Prague, představil tyto vítěze za rok 2017 v kategoriích: 

Inovativní projekty v oblasti vzdělávání dospělých: 
Filip Dřímalka, expert na digitální inovace v oblasti vzdělávání osobností a firem, zakladatel portálu Digiskills.cz


Další profesní vzdělávání dospělých:
Petr Jaššo, instruktor a školitel zaměstnanců v oblasti zdravotnictví, vyučuje na Ostravské univerzitě, kurzech urgentní medicíny a vzdělávání dospělých


Praktická aplikace vzdělávání dospělých:
Oldřich Dutý, lektor a kouč na různých českých, britských i amerických vysokých školách

Video ze slavnostního večera

 

prohlédnout fotogalerii

 

LIGS Awards 2016

Vítězové LIGS Awards za rok 2016 

Praktická aplikace vzdělávání dospělých:
Ing. Janka Chudlíková, lektorka, koučka a facilitátorka


Osobní manažerský přínos v oblasti rozvoje a vzdělávání lidských zdrojů:
Ing. Martin Keyř, MBA, programový manažer České Spořitelny


Inovativní projekty v oblasti vzdělávání dospělých:
Michal Kankrlík, konzultant a zakladatel společnosti Ivitera a.s.


Akademické vzdělávání a popularizace vzdělávání dospělých:
doc. PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D., zabývá se problematikou výchovy a vzděláváním dospělých, resocializací, kompetencemi a kvalifikacemi, mediací a probací


Celoživotní zásluha o rozvoj andragogiky
prof. PhDr. PaedDr. Ján Perhács, CSc., dr.h.c., zabývá se tematikou výchovy a vzdělávání dospělých

Video ze slavnostního večera

 

prohlédnout fotogalerii

 

LIGS Awards 2015

Vítězové za rok 2015 v kategoriích: 

LIGS AWARDS 2015
Michal Henych, MBA
, generální ředitel společnosti TrimCon 


Praktická aplikace vzdělávání dospělých a andragogiky:
Ing. Ivo Toman, zakladatel vzdělávací společnosti TAXUS International. Je autorem 12 knih o osobním rozvoji, ze kterých se prodalo více než půl milionů kusů. Za svou dosavadní kariéru vyškolil desítky tisíc lidí v ČR, na Slovensku, v Maďarsku a Rakousku.


Osobností vzdělávání dospělých v oblasti akademického vzdělávání:
prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc, profesor mezinárodního práva na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Zaměřuje především na mezinárodní právo soukromé, právo mezinárodního obchodu a rozhodčí řízení.

Video ze slavnostního večera

 

prohlédnout fotogalerii

 

LIGS Awards 2014

Vítězové LIGS Awards za rok 2014

LIGS AWARDS 2014
Ing. Petr Koten, výkonný ředitel v České společnosti pro jakost. Pan Koten je licencovaným lektorem Evropské nadace pro management kvality (EFQM) a spoluzakladatelem platformy Centrum excelence. V rámci svého dlouholetého působení v oblasti vzdělávání dospělých se usiluje o šíření povědomí a uplatňování osvědčených manažerských přístupů podle Modelu excelence EFQM


Rozvoj teorie vzdělávání dospělých a andragogiky:
doc. PaedDr. Ctibor Határ, PhD., působí na Pedagogické fakultě Univerzity Konstantina Filozofa v Nitře. V rámci svojí vědecko-výzkumné činnosti se zabývá teoreticko-metodologickými a praxeologickými otázkami sociální pedagogiky, sociální andragogiky a geragogiky. 


Praktická aplikace vzdělávání dospělých a andragogiky:
Olga Lošťáková, M.A., tréner a kouč v oblasti soft skills. Rozvoji soft skills u svých klientů se věnuje už od roku 2007, přičemž v rámci vzdělávacích programů spolupracovala s více než 4000 účastníky z různých oblastí. 

Video ze slavnostního večera

 

prohlédnout fotogalerii

 

LIGS Awards 2013

Vítězové LIGS Awards za rok 2013

LIGS AWARDS 2013
Vítězem se stal Doc. PhDr. Luboš Chaloupka, CSc., který byl oceněn za přínos k rozvoji vysokoškolského vzdělávání primárně v oblasti vzdělávání dospělých v České republice, odborně se dlouhá léta zabývá speciální pedagogikou. Doc. Chaloupka je rektorem největší soukromé univerzity v České republice, Univerzity Jana Amose Komenského Praha a členem České konference rektorů.


Rozvoj teorie vzdělávání dospělých a andragogiky:
doc. PhDr. Jaroslav Mužík, DrSc.


Praktická aplikace vzdělávání dospělých a andragogiky:
Ing. Miroslav Rumler, CSc.


Osobnost vzdělávání v oblasti networkingu:
Lubomír Oravec


Osobnost vzdělávání v oblasti inovativního přístupu:
Jan Majer

 

prohlédnout fotogalerii

 

LIGS Awards 2012

Vítězkou LIGS AWARDS 2012 se stala Mgr. Marta Gellová

Magistra Marta Gellová působí jako poradce generálního ředitele společnosti Česká pojišťovna. Již několik let se podílí na zavedení profesních standardů a finančního vzdělávání profesionálů na finančním trhu České republiky a finanční gramotnosti českých občanů vůbec. 

Díky jejímu dlouholetému působení v evropských profesních strukturách, získala nadhled nad místní problematikou a přivedla do České republiky evropsky uznávané profesní standardy vzdělávání (EFA a EFP) s propojením na evropský rámec kvalifikaci (EQF). 

prohlédnout fotogalerii

 

LIGS Awards 2011

Vítězem LIGS AWARDS 2011 se stal Petr Kužel, MBA - tehdejší prezident Hospodářské komory České republiky.

 

 

prohlédnout fotogalerii

 

LIGS Awards 2010

Vítězem LIGS AWARDS 2010 se stal PhDr. Jaroslav Veteška, Ph.D.

Doktor Veteška patří mezi přední české odborníky v oblasti vzdělávání dospělých, andragogiky a rozvoje lidských zdrojů. Přednáší na Univerzitě Jana Amose Komenského Praha a na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. 

Od roku 2008 je předsedou České andragogické společnosti, předsedou ediční rady česká a slovenská andragogika, šéfredaktorem a členem redakční rady Andragogické revue.

Publikuje monografie a studie zejména z oblasti vzdělávání a rozvoje podle kompetencí, celoživotního učení, mediace a probace.

 

PŘIHLÁŠKA ke studiu

Interactive online: