Mgr. Bc. Věra Fišarová, MBA, Ph.D.
Mgr. Bc. Věra Fišarová, MBA, Ph.D.
Koordinátor GDPR

Studium na LIGS University směle doporučuji všem a obzvláště těm, kteří mají zájem se kariérně posunout a třeba čelí na své pracovní pozici nejrůznějším výzvám. Studium převážně orientované na praxi jim totiž přinese jiný vhled nad prací, kterou vykonávají. Palčivé problémy, s nimiž se potýkají v pracovním životě, mohou rozebrat s ostatními účastníky a tutory na webinářích či v rámci písemných prací, a tím si vlastně průběžně rozšiřují obzory. Obdržený titul na konci studia vnímám jako bonus. Mnohem více jsou pro mne znalosti, zkušenosti a nové kontakty, které jsem během jeho absolvování postupně získala.

PŘIHLÁŠKA ke studiu

Interactive online: