Mgr. Jakub Maxa, MBA
Mgr. Jakub Maxa, MBA
Delivery Head, Capgemini Eastern Europe

LIGS University rád doporučím z důvodů poskytnutí solidní teoretické základny, prostoru pro uvědomění si dopadu do praxe a především zkušeného a fundovaného profesorského sboru.

PŘIHLÁŠKA ke studiu

Interactive online: