close

Registrations for speaking at the Cybersecurity Challenges of the Future conference are now open. Register here

Naděžda Drozná, MBA
Naděžda Drozná, MBA
Ředitelka sekce pro řízení lidských zdrojů, Česká pošta

Studium MBA pro mě znamenalo teoretický i praktický přínos z oblastí, která jsou velmi důležitá pro manažerské rozhodování a rozvoj dovedností. Studijní materiály byly poskytovány v duchu nejnovějších trendů a práce tutorů byla na výborné úrovni. Studium obohatilo můj osobní i profesní život řadou velmi dobrých kontaktů, jak v rámci mojí skupiny, tak i z řad lektorů.

PŘIHLÁŠKA ke studiu

Interactive online: