Naděžda Drozná, MBA
Naděžda Drozná, MBA
Ředitelka sekce pro řízení lidských zdrojů, Česká pošta

Studium MBA pro mě znamenalo teoretický i praktický přínos z oblastí, která jsou velmi důležitá pro manažerské rozhodování a rozvoj dovedností. Studijní materiály byly poskytovány v duchu nejnovějších trendů a práce tutorů byla na výborné úrovni. Studium obohatilo můj osobní i profesní život řadou velmi dobrých kontaktů, jak v rámci mojí skupiny, tak i z řad lektorů.

PŘIHLÁŠKA ke studiu

Interactive online: