close

Registrations for speaking at the Cybersecurity Challenges of the Future conference are now open. Register here

Petr Hiess, MBA
Petr Hiess, MBA
Výkonný ředitel odpovědný za chod společnosti, Mediaport

Na studium programu Master of Business Administration na LIGS University oceňuje především přínos pro praxi, profesionalitu celého tutorského týmu a zaměstnanců. Studium stálo zato a předčilo mé očekávání. Mohu ho jen doporučit dalším zájemcům pro jeho praktičnost a kvalitu.

PŘIHLÁŠKA ke studiu

Interactive online: