close

Network with industry leaders, expand your circle, and unlock growth opportunities at our Graduation Networking Event! Save your spot now.

RNDr. Jakub Trojan, MSc, MBA
RNDr. Jakub Trojan, MSc, MBA
Vedoucí vědecko-výzkumný pracovník v Laboratoři experimentální a aplikované geografie

Jako přírodovědec orientovaný vědecko-výzkumným směrem jsem ve své praxi pociťoval nedostatek manažerských dovedností. Při vedení týmu (i v akademické sféře) je však osvojení manažerských metod a technik klíčové.

Z toho důvodu jsem se rozhodl pro studium MBA u LIGS University. Distanční forma studia umožňovala velmi flexibilně reagovat na mé náročné pracovní vytížení. Péče studijního oddělení i vstřícnost tutorů pak dokreslovala optimální studijní prostředí.

PŘIHLÁŠKA ke studiu

Interactive online: