RNDr. Jakub Trojan, MSc, MBA
RNDr. Jakub Trojan, MSc, MBA
Vedoucí vědecko-výzkumný pracovník v Laboratoři experimentální a aplikované geografie

Jako přírodovědec orientovaný vědecko-výzkumným směrem jsem ve své praxi pociťoval nedostatek manažerských dovedností. Při vedení týmu (i v akademické sféře) je však osvojení manažerských metod a technik klíčové.

Z toho důvodu jsem se rozhodl pro studium MBA u LIGS University. Distanční forma studia umožňovala velmi flexibilně reagovat na mé náročné pracovní vytížení. Péče studijního oddělení i vstřícnost tutorů pak dokreslovala optimální studijní prostředí.

PŘIHLÁŠKA ke studiu

Interactive online: