RNDr. Ján Kondáš, MBA
RNDr. Ján Kondáš, MBA
Head of Communications, Tesco Stores, a.s.

Studium na LIGS University formou interactive online mi na jedné straně poskytlo možnost flexibilně se věnovat studiu podle mých časových možností, na druhé straně si vyžadovalo poměrně silnou sebekázeň, abych studium absolvoval v termínu, který jsem si sám určil.

Na studijním programu jsem ocenil, že jsem si mohl polovinu předmětů vybrat sám a tak přizpůsobit studium mým praktickým profesionálním potřebám. Oceňuji zároveň velmi profesionální přístup mnoha tutorů.

PŘIHLÁŠKA ke studiu

Interactive online: