RNDr. Jaroslav Šantavý, PhD, MBA
RNDr. Jaroslav Šantavý, PhD, MBA
Service Delivery Manager, DXC Technology

Celoživotné vzdelávanie nie je módny trend, ale nutnosť ak sa chce človek presadiť v súčasnej dynamicky sa rozvíjajúcej dobe.

To však vyžaduje vyčleniť si čas na štúdium, ktorého je stále menej a je často na úkor rodiny, priateľov a koníčkov. Program interactive online MBA však dokazuje, že je tu riešenie na efektívne štúdium, ktoré je časovo pružné a dá sa prispôsobiť k našim pracovným povinnostiam a rodinnému životu. Z tohoto dôvodu a samozrejme aj z dôvodu spokojnosti so štúdijným programom môžem štúdium na LIGS University odporučiť všetkým záujemcom bažiacim po praktických vedomostiach.

PŘIHLÁŠKA ke studiu

Interactive online: