Rostislav Němec, MBA
Rostislav Němec, MBA
Managing Director for Czech and Slovak Republic, HARIBO CZ/SK

Velmi pozitivně hodnotím odbornost lektorů, kteří jsou většinou profesionálové ve svém oboru. Obzvlášť jsem oceňoval formální i neformální diskuse a rozhovory, které jsme měli možnost s lektory pravidelně vést a to ať již při tutoriálech, zkouškách či při jiných příležitostech. 

Je velice přínosné, pokud dané téma můžete probrat s někým, kdo je z branže jako vy a ne s člověkem, který zná praxi pouze „ z knížek“. Velkým přínosem pro mne byla i skutečnost, že se zde samozřejmě seznámíte s mnoha lidmi z odlišných profesí, s různými názory, což vedlo většinou k zajímavým odborným diskusím.

PŘIHLÁŠKA ke studiu

Interactive online: