Tomáš Nosek, MBA
Tomáš Nosek, MBA
Pověřený ředitel sekce / vedoucí oddělení, Česká pošta, s.p.

Na každém začátku je spoustu otázek, na které najdeme odpověď po čase. Pokud jde o studium  v LIGSu, tak dnes můžu na základě vlastních zkušeností říci, že za celou dobu studia jsem se setkal s týmem vysoce profesionálních tutorů, kvalitních lidí, kteří mě přesvědčili, že slogan „Vážíme si Vašeho času“ není jen fráze, ale skutečnost. 

A jediné, čeho dnes lituji je to, že už to prostě jen skončilo. A ve mně zůstanou jen ty nejlepší vzpomínky.

PŘIHLÁŠKA ke studiu

Interactive online: