Co je to ISO?

3. 7. 2019
Štítky

LIGS University nedávno obdržela třetí ISO certifikaci. Může vás tedy zajímat, k čemu vlastně ISO slouží a zvláště v oblasti vzdělávání.

ISO

ISO je Mezinárodní organizace pro normalizaci (International Organization for Standardization). Určitě jste zbystřili, proč je zkrácena jako ISO místo IOS. Vyplývá to z potřeby označení organizace i potažmo normy v různých jazycích (OIN ve francouzštině například). Zakladatelé se tedy rozhodli pro přesmyčku ISO, odvozené od řeckého slova isos, které znamená stejný.

Počátek ISO může být vystopován do roku 1946, kdy se setkali delegáti 25 zemí a rozhodli se vytvořit novou mezinárodní organizaci pro normalizaci, aby „ulehčili mezinárodní koordinaci a sjednocení průmyslových standardů“. 23. února roku 1947 zahájila svou činnost nová organizace pod názvem ISO.

Může vás tedy zajímat význam ISO. Je tato organizace důvěryhodná? Mají jejich certifikace vůbec nějakou váhu?

ISO certifikace jsou v dnešní době velmi žádané a důvod je prostý – poukazují na to, že naše programy a služby jsou kvalitní a skvělé“, říká Marek Kittner, finanční manažer LIGS University.

Proč jsou certifikace ISO tak žádané?

Jeden z důvodů je, že ISO je nezávislá mezinárodní organizace se 163 členskými zeměmi. Nerozhoduje sama, kdy a jaký standard vytvoří, ale reagují na požadavky průmyslu a spotřebitelů.

ISO

Členské země ISO, zdroj: iso.org/members

Standardy jsou vyvinuty skupinami odborníků z celého světa. Tito odborníci vyjednávají všechny aspekty standardů, včetně jejich rozsahu, klíčových definic a obsahu.

Certifikace jsou tedy vytvořeny bez předsudků, zaměřují se na reálné problémy průmyslu a spotřebitelů a jsou doloženy bohatými mezinárodními zkušenostmi a znalostmi.

Mezinárodní standardy ISO zajištují bezpečnost, spolehlivost a kvalitu produktů a služeb. To dodává spotřebitelům jistotu, že produkty a služby firmy jsou doprovázeny výše uvedenými vlastnostmi.

Jak již bylo řečeno na začátku, LIGS University drží tři certifikace ISO.

ISO/IEC 27001 – Tato certifikace potvrzuje bezpečnost a řízení informačního systému, zejména nízké riziko úniku citlivých informací.

ISO 9001:2015 – Tato certifikace potvrzuje naše procesy řízení, zejména pro zákaznický přístup, angažovanost vedení a neustálé zlepšování v rámci procesů a produktů.

ISO 29990:2010 – Tato certifikace potvrzuje, že LIGS University prokázala a dodržuje a neustále zlepšuje kvalitní systém řízení našich vzdělávacích služeb v celém poskytovaném rozsahu. 

Jsme hrdí na uznání, které nám tyto certifikace dávají. Posiluje naše poslání a vizi, a dává nám jistotu, že jsme na správné cestě.

PŘIHLÁŠKA ke studiu

Interactive online: