LIGS University opět uspořádala úspěšnou konferenci

9. 27. 2019
Štítky

Jsme velmi šťastní, že jsme uspořádali další konferenci LIGS University pro naše studenty, tentokrát na téma Intercultural Communication in Business. Toto téma jsme zvolili proto, že si uvědomujeme rostoucí diverzitu pracovních týmů a vysokou mobilitu na trhu práce jako důsledku globalizace. Naši studenti, kteří pochází z 55 zemí světa, tento trend jen potvrzují.   

Konference byla vedena Enou Fezjagic, naší lektorkou v oblasti International Communication and Corporate Social Responsibility (CSR). 

Program konference byl rozdělen na dvě části. První se odehrála 31. července a jejím úkolem bylo představit téma mezikulturní komunikace z teoretické perspektivy. Druhá část konference proběhla 19. září. 

Naši studenti využili teoretické znalosti z první části a ve dvojicích spojili síly k přípravě článků a prezentací na vybrané téma. Páry byly vybrány tak, aby každý z dvojice pocházel z jiného prostředí z hlediska kultury, národnosti, pracovní pozice a dalších kritérií. Studenti se tak učili o mezikulturní komunikaci i prostřednictvím této spolupráce a vzešly z toho pro ně velmi obohacující zážitky.

Účastníci konference se též naučili efektivní komunikaci s ohledem na kulturní rozdíly, chápat kulturní identitu a diskutovali jaký efekt má identita v businessu. 
Články, které jsou výsledkem této konference, budou prezentovány na našem blogu a publikovány i v podobě sborníku na téma mezinárodní komunikace, který obohatí znalosti v tomto studijním oboru. Vedoucí konference též vybrala nejlepší studentský článek. Toto ocenění získali Rael Lubasi spolu se Sulaimanem Elrajoubim za svůj příspěvek "Managing Diversity in the Workplace". Ti se mohou těšit i z věcné ceny v podobě poukazu na kurzy Udemy, které dále přispějí k osobnímu a profesnímu rozvoji výherců.

Děkujeme všem účastníkům a těšíme se na další úspěšnou a obohacující konferenci na LIGS University. 

Články studentů z konference najdete zde

PŘIHLÁŠKA ke studiu

Interactive online: