MSc Finanční management

Stanovování a vyhodnocování cílů společnosti pro vás bude hračka. Víme jak na to.

Co budete studovat?

Management
Finance
Finanční reporting a analýzy
Manažerské účetnictví
Risk Management
Finanční trhy a investování
Krizové řízení
+5 volitelných předmětů
+2 webináře týdně

Středem zájmů tohoto oboru jsou vztahy ovlivňující dosažení plánovaných výsledků. Každý manager se musí zvládnou popasovat s magickým trojúhelníkem finančního řízení, od nastavení likvidity přes zvládnutí rizika a dosažení ziskovosti ekonomické entity pro různé podnikatelské strategie. Víte jak na to?

Školné

94.000 Kč
ŠKOLNÉ Interactive Online MSc

Jednorázová platba

94.000 Kč
Konečná cena školného programu MSc při jednorázové platbě předem

Splátkový kalendář 1 rok

108.100 Kč
Konečná cena školného programu MSc při splacení v průběhu 1 roku od zahájení

Splátkový kalendář 2 roky

130.660 Kč
Konečná cena školného programu MSc při splacení do 2 kalendářních let od zahájení

Uvedené ceny studia programu MSc zahrnují veškeré daně a poplatky.

Školné zahrnuje:

  • elektronické materiály,
  • přístup a využívání LMS (Learning Management System),
  • zpětnou vazbu od lektorů na plněné úkoly,
  • elektronickou komunikaci s lektory,
  • e-learningové testy,
  • doporučené odborné webináře (online semináře) z nabídky LIGS University.

Školné nezahrnuje:

  • Poplatek za vydání a zaslání diplomu standardní poštou $100,
  • telekomunikační poplatky a poplatky za připojení k internetu,
  • případné cestovní náklady.

Master of Science

Absolventi porozumějí tomu, jak změna jednoho vrcholu ovlivní zisk, likviditu a riziko pro různé strategie chování ekonomické entity. To vše s cílem naplňování vlastnických strategií definovaných např. akcionářskou hodnotou s důrazem na předcházení a předpovídání krizových jevů jak vnitřních, tak i vnějšího charakteru. Studenti se naučí data nejen identifikovat, ale včasně a přesně vyhodnocovat. Klíčové je činit správná rozhodnutí ve správný čas.

O programu MSc LIGS University

Studujte 100% online

Hlavní přínosy oboru v praxi

1.
Ekonomické vztahy ovlivňující úspěch
Porozumíte číslům
2.
Strategický úhel pohledu
Naučíte se mít plán
3.
Aktuální know-how
Vše, co musíte znát, na jednom místě
4.
Zkušenosti elitních manažerů
Aniž byste se museli sami spálit
5.
Případové studie
Nahlédněte pod pokličku konkurence
6.
Networking s kolegy
Poznejte své budoucí klienty a kolegy

Co budete studovat?

7 předmětů specializovaných pro obor

Management

Kvalitní management je základní složkou pro dosahování cílů organizace. Předmět Management seznamuje studenty s pojmy a postupy managementu v kontextu rozhodování ekonomických subjektů. Zahrnuje všechny aspekty oblastí managementu z jejich procesního hlediska. Cílem předmětu je osvojení si umění, jak efektivně řídit a vést pracovní týmy. Pozornost je věnována nalezení a tvorbě manažerských dovedností s přihlédnutím k individuálním osobnostním rozdílům každého účastníka. Další část předmětu je zaměřena na řízení organizace na všech jejích úrovních. Předmět se dále zaměřuje na vybrané manažerské dovednosti z oblasti vedení lidí a pracovních skupin. Předmět klade důraz na praktické znalosti.

Finance

V předmětu Finance se studenti seznámí se základy finančního řízení podniku, s nástroji finančního řízení, s měřením a řízením výkonnosti podniku, základem plánování a rozpočtování a provázaností strategických cílů v plánovacích dokumentech, vč. zavedení strategických cílů do jednotlivých plánovacích dokumentů a motivačních kritérií. Dále studenti získají přehled o finančních ukazatelích a metodách, které jsou základním pilířem pro řízení, plánování a správu financí ve společnosti. Součástí je i řízení pracovního kapitálu. Po absolvování předmětu se budou studenti orientovat v problematice finančního a manažerského řízení podniku a budou umět pracovat se základními finančními výkazy.

Finanční reporting a analýzy

Finanční reporting je základem pro sledování efektivity firmy. Sleduje finanční toky, závazky a pohledávky, či hospodářské výsledky.  Je tedy nenahraditelný pro manažerské rozhodování. Cílem předmětu Finanční reporting a analýzy je seznámit studenty se základními principy tvorby a využívání finančního reportingu pro řízení firmy, osvojit si znalosti základních dokumentů finančního řízení a porozumět nástrojům moderního finančního plánování a finanční analýzy.  Studenti se tak naučí nastavit podmínky pro finanční reporty, které jsou funkční a efektivní, případně komu je předat či zadat. Tyto znalosti pak vedou k přesnému finančnímu přehledu, který má vliv na úspěch firmy. 

Manažerské účetnictví

Manažerské účetnictví pracuje s obsáhlým souborem dat, jejichž zpracování poskytuje informace pro řídící pracovníky. Aby mohl management činit co nejkvalitnější rozhodnutí na základě účetních informací, je důležité pochopit vypovídací schopnost účetnictví, vzájemné vazby a rozdíly finančního a manažerského přístupu k účetnictví. Studenti se kromě jiného seznámí se základními nástroji řízení a kontroly nákladů včetně procesu a významu controllingu.

Cílem předmětu je prezentovat možnosti a omezení účetnictví manažerského a finančního. Studenti pochopí význam a praktické aspekty manažerského účetnictví včetně dopadů kvality účetních dat do manažerského rozhodování.

Risk management

Rizikový management je soubor aktivit a opatření, které se zabývají sběrem informací a analýzou nebezpečí a nežádoucích důsledků pro firmu. 

Cílem předmětu Risk management je seznámit studenty s řízením finančních a nefinančních rizik. Studenti získají přehled o jednotlivých druzích rizik, se kterými se firmy nejčastěji potýkají, a získají praktické znalosti k jejich zvládání. Proto se seznámí s řízením, metodami měření a systémy regulací finančních rizik.  

Dále se seznámí s pojmy jako je úvěrové riziko, riziko likvidity, úrokové riziko, význam kapitálové přiměřenosti, s podstatou a složkami tržního rizika, s operačním rizikem a úvěrovou analýzou.

Finanční trhy a investice

Předmět je zaměřen na fungování finančních trhů, vydávání a obchodování s cennými papíry. Studenti získají hlubší vědomosti o finančních trzích, jejich klasifikaci, dealingu a jiných operacích. Předmět přináší hlubší informace o trzích akcií a dalších cenných papírů, o peněžních a kapitálových trzích, burzách a trzích OTC („over the counter“). V průběhu celého předmětu jsou přítomny koncepce rizika, návratnosti a efektivity finančních trhů.

Krizové řízení

Krizové řízení je způsob vedení organizace v době ztížených podmínek a situací, které ohrožují stabilitu firmy. Cílem předmětu Krizové řízení je seznámit studenty s činností a pozicí krizového managementu při řízení organizace a s tím, jaké jsou požadavky, profily, styly a systémy řízení práce krizového manažera. Dále se studenti naučí analyzovat rizika a posuzovat jejich vliv na vznik mimořádných a krizových situací, organizovat a implementovat preventivní opatření k odvrácení krizové situace. Studenti si během absolvování předmětu osvojí zásady krizové komunikace, specifika manažerského rozhodování, etický kodex krizového manažera a naučí se řídit lidské zdroje v době krize.

5 volitelných předmětů

Doplníte si svůj studijní plán

Na výběr máte z 31 předmětů, ty nesmí být shodné s předměty zvolené specializace

Předměty si zvolíte v přihlášce ke studiu.

Prohlédnout všechny volitelné předměty

2 webináře týdně

Doporučená aktivita jako doplněk studia

Online studium nemá žádné bariéry. Zúčastněte se až dvou webinářů týdně naživo pod vedením našich zkušených lektorů a setkejte se s ostatními studenty, a nebo si vyberte z rozsáhlé knihovny webinářů, který už proběhly. Databázi webinářů máte přístupnou bez omezení. 

Požadavky na přijetí

Znalost zvoleného jazyka specializace (český nebo anglický jazyk) B1
Vysokoškolské vzdělání (minimálně bakalářské)
Dokumenty potřebné k přijetí (vše elektronicky): kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání + transcript of records, profesní CV, fotografie, doklad totožnosti
Přihláška je posuzována po dodání všech dokumentů a po připsání poplatku za přihlášku ve výši 100 USD. Konečné rozhodnutí o přijetí podléhá posouzení přihlášky proděkanem univerzity.

Jste připraveni na další krok?

Chcete studovat a jste rozhodnuti

MSc - Finanční Management

Kontaktní formulář pro MSc - Finanční Management

Zajímá vás tento program? Požádejte o více informací a spojte se přímo s vaším osobním admission officerem, který vás bezproblémově provede přijímacím řízením a zodpoví vám veškeré otázky, které vás ohledně Interactive Online studia na LIGS University napadnou. 

Telefon

Proč si vybrat studium na LIGS University?

Vysoká kvalita lektorů

Lektoři jsou profesionálové ve svých oborech. Pocházejí z 50 zemí světa a jsou vám k dispozici ve všech časových pásmech. Navíc víte, že naši lektoři vám vždy včas odpoví.

Dnes se přihlásíte, zítra studujete

Studium začíná, běží i končí přesně, jak potřebujete. Při splnění všech požadavků k přijetí stačí projít jednoduchou přihláškou, vyčkat na potvrzení o přijetí proděkanem univerzity a studovat můžete již zítra.

Osobní přístup na všech úrovních

Nabízíme pomoc s výběrem oboru, přihláškou a kompletní podporu při studiu. Lektoři jsou tu přímo pro vás. Lektoři vám pomohou, abyste si ze studia odnesli maximum.

Snadný přístup

Žádné bezradné pátrání po zdrojích nebo shánění podkladů vás u nás nečeká. Online knihovna, videotéka webinářů a e-learningové materiály jsou samozřejmostí. Vše na jednom místě a pár kliknutí.

Studijní plán máte ve svých rukou

Studované předměty si volíte sami dle vašich zkušeností a profesních cílů. Propojte akademický vhled a pracovní zkušenosti. V rámci studia se můžete zabývat aktuálními otázkami ve vašem oboru.

Studium bez hranic a bariér

Možná vás omezují zdravotní problémy nebo nejste jen flexibilní kvůli práci? Hranice nejsou pro nás. Ať už se nacházíte kdekoliv na Zemi, můžete u nás studovat. Jediné, co budete potřebovat, je připojení k internetu.

Studium na LIGS University

Co musím udělat pro zlepšení své tržní hodnoty a splnění svých cílů?

Přihláška na
LIGS University
Smlouva a platba
Studium
Závěrečná práce
Diplom
a titul MSc
GRADUATION
CEREMONY

Studujte 100% online

Jak budete studovat?

Plnění studijního plánu si nastavíte podle sebe

Studium na LIGS University probíhá v individuálním režimu a po vlastní ose. Žádné termíny nás s vámi nesvazují a vy plníte studijní povinnosti tak, jak vám vaše časové možnosti dovolí. 

Ačkoliv se může zdát, že je samostudium výzva, s námi se není čeho obávat. V průběhu studia za vámi stojí tým ochotných studijních poradců a zkušených lektorů, kteří vám každou situaci pomohou vyřešit a budou vás posouvat kupředu k úspěšnému cíli.

PŘIHLÁŠKA ke studiu

Interactive online: