MBA HR management

Naučte se, jak skrze dobře nastavenou agitaci a rozvoj pracovníků, dosáhnout vizí Vaší firmy.

Co budete studovat?

Plánovaní a rozvoj lidských zdrojů
Získávání a výběr pracovníků
+6 základních předmětů
+4 volitelné předměty

Strategický rozvoj a práce s lidmi pomáhá k prosperitě firmy jako celku. Lektoři vedou studenty k dovednostem jako jsou nastavení požadavků a kompetencí, ke znalosti metod pohovoru či identifikování vhodného místa pro hledání talentů. Následný proces zaškolení, systém odměňování a pravidelná hodnocení pak pomáhají udržet pracovní výkon, motivující pracovní atmosféru a work-life balance zaměstnanců.

ŠKOLNÉ Interactive Online MBA

Jednorázová platba

94.000 Kč
Konečná cena školného programu MBA při jednorázové platbě předem

Splátkový kalendář 1 rok

108.100 Kč
Konečná cena školného programu MBA při splacení v průběhu 1 roku od zahájení

Splátkový kalendář 2 roky

130.660 Kč
Konečná cena školného programu MBA při splacení do 2 kalendářních let od zahájení

Uvedené ceny studia programu MBA zahrnují veškeré daně a poplatky.

Školné zahrnuje:

  • elektronické materiály,
  • přístup a využívání LMS (Learning Management System),
  • zpětnou vazbu od lektorů na plněné úkoly,
  • elektronickou komunikaci s lektory,
  • e-learningové testy,
  • doporučené odborné webináře (online semináře) z nabídky LIGS University.

Školné nezahrnuje:

  • Poplatek za vydání a zaslání diplomu standardní poštou $100
  • telekomunikační poplatky a poplatky za připojení k internetu,
  • případné cestovní náklady.

Master of Business Administration

Vnímejte pracovníky jako tým, ale i jako individuality, jejich potřeby, možnosti a využijte naplno potenciálu každého z nich. Nezapomínejte na význam a správné nastavení firemní kultury. Získejte nadstandardní orientaci v procesech moderního řízení lidského kapitálu. Čerpejte bohaté zkušenosti od našich lektorů a z interaktivních webinářů, ať už se jedná o metody výběru, využití externích zdrojů, optimalizace pracovní náplně nebo nastavení systému vzdělávání a rozvoje.

O programu MBA LIGS University

Studujte 100% online

Hlavní přínosy oboru v praxi

1.
Mezioborová interakce
Pochopíte základy souvisejících odvětví
2.
Orientace na trhu práce
Náborové trendy sledujeme za vás
3.
Seznámení se specifiky HR
Budete jako ryba ve vodě
4.
Spokojenost vs. produktivita
Zaměstnanci jsou lidé, ne čísla
5.
Firemní kultura
Budujte zdravé a motivující prostředí
6.
Aktuální know-how
Jaké procesy fungují a proč

Co budete studovat?

2 předměty specializované pro obor

Plánování a rozvoj lidských zdrojů

Cílem předmětu Plánování a rozvoj lidských zdrojů je seznámit studenty se základy řízení lidských zdrojů v organizaci a s jejich specifikami v oblasti personálních činností. Studenti si osvojí znalosti odborných pojmů používaných v HR oblasti, plánování lidských zdrojů a jejich využití v praxi, orientaci v procesu řízení pracovního výkonu a motivace pracovníků, principy firemní kultury a její vliv na strategický rozvoj lidských zdrojů, metody systémů vzdělávání v organizaci, aplikaci metod používaných v procesu ŘLZ, schopnost vytvořit a optimalizovat pracovní náplň v návaznosti na pracovní místo a schopnost analyzovat personální procesy v organizaci a návrhy jejich zlepšení. 

Získávání a výběr pracovníků

Nábor pracovníků představuje systém oslovení nových uchazečů a metody výběru pracovníků. Cílem předmětu je naučit studenty orientovat se v procesech získávání a výběru nových pracovníků v souladu s plánem lidských zdrojů. Studenti se seznámí s pravidly správného plánování a typy přijímacích pohovorů, jejich správným vedením, využitím assessment center pro výběr nových pracovníků, psychologických testů a dalších metod náboru.

Naučí se posoudit výhody a nevýhody personálních agentur. Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni stanovit postupy pro nalezení, výběr a další práci s novými pracovníky v souladu s etickými principy a výhodami pro zaměstnance i zaměstnavatele. 

4 volitelné předměty

Doplníte si svůj studijní plán

Na výběr máte z 30 předmětů, ty nesmí být shodné s předměty zvolené specializace.

Předměty si zvolíte v přihlášce ke studiu.

Prohlédnout všechny volitelné předměty

6 základních předmětů

Detailní souhrnný přehled zásadních disciplín

Předměty potřebné pro excelentní vedení firmy a udržení profitability podnikání.

Základní modul obsahuje detailní souhrnný přehled zásadních disciplín potřebných pro excelentní vedení firmy a udržení profitability podnikání. 
Předměty jsou shodné pro všechny studenty všech specializací MBA.

Prohlédnout obsah základního modulu

Požadavky na přijetí

Znalost zvoleného jazyka specializace (český nebo anglický jazyk) B1
Vysokoškolské vzdělání (minimálně bakalářské)
Dokumenty potřebné k přijetí (vše elektronicky): kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání + transcript of records, profesní CV, fotografie, doklad totožnosti
Přihláška je posuzována po dodání všech dokumentů a po připsání poplatku za přihlášku ve výši 100 USD. Konečné rozhodnutí o přijetí podléhá posouzení přihlášky děkanem pro studentské záležitosti.

Jste připraveni na další krok?

Chcete studovat a jste rozhodnuti

MBA - HR management

Kontaktní formulář pro MBA - HR management

Zajímá vás tento program? Požádejte o více informací a spojte se přímo s vaším osobním admission officerem, který vás bezproblémově provede přijímacím řízením a zodpoví vám veškeré otázky, které vás ohledně Interactive Online studia na LIGS University napadnou. 

Telefon

Proč si vybrat studium na LIGS University?

Vysoká kvalita lektorů

Lektoři jsou profesionálové ve svých oborech. Pocházejí z 50 zemí světa a jsou vám k dispozici ve všech časových pásmech. Navíc víte, že naši lektoři vám vždy včas odpoví.

Dnes se přihlásíte, zítra studujete

Studium začíná, běží i končí přesně, jak potřebujete. Při splnění všech požadavků k přijetí stačí projít jednoduchou přihláškou, vyčkat na potvrzení o přijetí děkanem univerzity a studovat můžete již zítra.

Osobní přístup na všech úrovních

Nabízíme pomoc s výběrem oboru, přihláškou a kompletní podporu při studiu. Lektoři jsou tu přímo pro vás. Lektoři vám pomohou, abyste si ze studia odnesli maximum.

Snadný přístup

Žádné bezradné pátrání po zdrojích nebo shánění podkladů vás u nás nečeká. Online knihovna, videotéka webinářů a e-learningové materiály jsou samozřejmostí. Vše na jednom místě a pár kliknutí.

Studijní plán máte ve svých rukou

Studované předměty si volíte sami dle vašich zkušeností a profesních cílů. Propojte akademický vhled a pracovní zkušenosti. V rámci studia se můžete zabývat aktuálními otázkami ve vašem oboru.

Studium bez hranic a bariér

Možná vás omezují zdravotní problémy nebo nejste jen flexibilní kvůli práci? Hranice nejsou pro nás. Ať už se nacházíte kdekoliv na Zemi, můžete u nás studovat. Jediné, co budete potřebovat, je připojení k internetu.

Studium na LIGS University

Co musím udělat pro zlepšení své tržní hodnoty a splnění svých cílů?

Přihláška na
LIGS University
Smlouva a platba
Studium
Závěrečná práce
Diplom
a titul MBA
GRADUATION
CEREMONY

Studujte 100% online

Jak budete studovat?

Plnění studijního plánu si nastavíte podle sebe

Studium na LIGS University probíhá v individuálním režimu a po vlastní ose. Žádné termíny nás s vámi nesvazují a vy plníte studijní povinnosti tak, jak vám vaše časové možnosti dovolí. 

Ačkoliv se může zdát, že je samostudium výzva, s námi se není čeho obávat. V průběhu studia za vámi stojí tým ochotných studijních poradců a zkušených lektorů, kteří vám každou situaci pomohou vyřešit a budou vás posouvat kupředu k úspěšnému cíli.

Pročtěte si program Interactive Online MBA
Odeslat informace o programu MBA do e-mailu
zasíláním novinek z LIGS University.