close

Velká sváteční nadílka. Chceme oslavit konec roku 2022 a odměnit vás za to, že jste s námi. Přihlásit se do losování zde.

Etapa 2: Modul specializací

Náš program MBA je uzpůsoben vašim potřebám. Studujte individuálně a odkudkoli. Můžete si vybrat z 13 různých specializovaných aktuálních kurzů, které doplní vaši kariéru, a tak si sami navrhnout cestu k získání titulu MBA.

LIGS University MBA vám otevře dveře do nejvyšších pater byznysu.

Modul specializací

Absolvování modulu specializací (tedy získání 18 kreditů díky splnění 6 předmětů podle vašeho výběru z níže uvedeného seznamu) vám umožní přizpůsobit a upravit program MBA tak, aby se točil kolem témat, se kterými se denně setkáváte.

Key Account Management
Získejte dovednosti potřebné k maximalizaci zisku a výnosů.
Strategický Management
Naučte se navigovat dlouhodobé směřování firmy a dostaňte se mezi elitní manažery.
Projektový Management
Odhalte tajemství projektového řízení tím, že převezmete kontrolu nad svými profesními úkoly.
Globální Marketing
Staňte se vědecky kvalifikovaným odborníkem, který zazáří na mezinárodní marketingové scéně.
Dodavatelský řetězec a Logistika
Osvojte si strategie řízení a analytické dovednosti pro efektivní přepravu zboží v tuzemsku i po celém světě.
IT Management and Cybersecurity
Ukážeme vám klíčové zásady, které vás povedou k tomu, abyste se stali skvělým kybernetickým strážcem.
Plánování a rozvoj HR
Porozumět klíčovým oblastem lidských zdrojů a stanovit efektivní strategii lidských zdrojů.
Risk Management
Pochopte vnitřní fungování finančního trhu a naučte se, jak zvýšit své investiční výnosy.
Financial Management
Vytvořit si důkladnou představu o operacích a nástrojích, které se točí kolem financí.
CSR
CSR úzce souvisí s pověstí firmy a mírou retence zaměstnanců.
E-commerce
Osvojte si teoretické znalosti o podnikání na internetu a zároveň využijte praktické dovednosti v oblasti marketingu a účetnictví.
Data Science
Svezte se na vlně digitalizace, modernizujte svou práci pomocí moderních systémů a technologií.
Crisis Management
Moderní manažeři musí být dobře připraveni na všechno, včetně neočekávaných krizí, které mají dopad na podniky.

Co můžete čekat na LIGS University?

Příležitost k využití znalostí v praxi
Profesní výhoda, díky které budete na pracovním trhu vyčnívat
Zapojení moderních trendů v oboru do každodenních činností
Účinné metody, jak se vyhnout kariérní stagnaci

Kde najdete absolventy LIGS University

Naši absolventi působí na středním či vyšším stupni řízení, v soukromém i veřejném sektoru, ve firmách všech velikostí i jako podnikatelé po celém světě.

MBA

Vyberte si program studia


Studovat MBA

 

DBA

Vyberte si obor specializace DBA:

 

MSc

Vyberte si obor specializace MSc:

 

Ph.D.

Vyberte si obor specializace Ph.D.: