Plánování a rozvoj HR

Naučte se, jak skrze dobře nastavenou agitaci a rozvoj pracovníků, dosáhnout vizí Vaší firmy.

Strategický rozvoj a práce s lidmi pomáhá k prosperitě firmy jako celku. Lektoři vedou studenty k dovednostem jako jsou nastavení požadavků a kompetencí, ke znalosti metod pohovoru či identifikování vhodného místa pro hledání talentů. Následný proces zaškolení, systém odměňování a pravidelná hodnocení pak pomáhají udržet pracovní výkon, motivující pracovní atmosféru a work-life balance zaměstnanců.

Obsah kurzu

Vnímejte pracovníky jako tým, ale i jako individuality, jejich potřeby, možnosti a využijte naplno potenciálu každého z nich. Nezapomínejte na význam a správné nastavení firemní kultury. Získejte nadstandardní orientaci v procesech moderního řízení lidského kapitálu. Čerpejte bohaté zkušenosti od našich lektorů a z interaktivních webinářů, ať už se jedná o metody výběru, využití externích zdrojů, optimalizace pracovní náplně nebo nastavení systému vzdělávání a rozvoje.

O programu MBA

Co budete studovat?

Plánování a rozvoj HR

Cílem předmětu je seznámit studenty s procesem a specifiky plánování a rozvoje lidských zdrojů jako zkoumání procesu, cílů a strategií pro zajištění lidských zdrojů jako klíčových zdrojů ve všech oblastech činnosti. Rozhodujícím faktorem vyučovaným v kurzu je především uznání pro zajištění kvalifikovaných a spokojených odborníků a zaměstnanců a s identifikací motivace jako percepčního vlivu na spokojenost zaměstnanců je silnou stránkou cílů kurzu efektivní a účinný provoz s řízením výkonu.

Udržení zaměstnanců prostřednictvím rozvojových a vzdělávacích programů po celou dobu jejich profesní dráhy ve firmě je vysvětleno jako klíčová součást řízení výkonnosti. Psychologie zaměstnance je kritickou potřebou pro strategické řízení lidských zdrojů a zaměření těchto životně důležitých složek na produktivní personální operace je základním prvkem učebního plánu.

Účastníci se naučí identifikovat vzdělávací potřeby zaměstnanců a využívat nejnovější přístupy v oblasti rozvoje lidských zdrojů, přičemž osnovu kurzu doplňuje řízení výkonnosti. Studenti získají komplexní a aktuální znalosti ze specifické oblasti řízení lidských zdrojů zahrnující plánování pracovní síly a její rozvoj.

Obsah kurzu & Učební plán

 • Úvodní školení, školení a rozvoj zaměstnanců
 • Motivace jako obecný faktor rozvoje lidských zdrojů
 • Učení jednotlivců a organizací
 • Řízení výkonnosti týmů
 • Systém uznávání a odměňování
 • Řízení různých typů osobností

Výstupy předmětu

Po absolvování tohoto kurzu by studenti měli být schopni

 • Zhodnotit etické, psychologické a teoretické rámce řízení lidských zdrojů a jejich dopad na strategickou efektivitu a úspěch organizace.
 • Posoudit roli motivace v klíčových postupech v oblasti lidských zdrojů, včetně náboru, přijímání, školení, udržení, hodnocení a propouštění.
 • Analyzovat dopad regulačního prostředí a dodržování předpisů na funkci lidských zdrojů a její odpovědnost za strategické vedení organizace.
 • Porozumět rámci pomoci zaměstnancům rozvíjet jejich osobní a organizační dovednosti, znalosti a schopnosti.
 • Vysvětlit možnosti společnosti vyplývající z rozvoje vzdělávání zaměstnanců, rozvoje kariéry zaměstnanců a rozvoje řízení výkonnosti.
 • Využívat principy koučování, mentoringu, plánování nástupnictví, identifikace klíčových zaměstnanců, pomoci při vzdělávání a rozvoji organizace.
 • Ukázat výhody a problémy rozvoje špičkové pracovní síly pro organizaci i zaměstnance, kteří dosahují svých cílů ve službách zákazníkům.

PŘIHLÁŠKA ke studiu

Interactive online: